top
logo

Bayi Girişi
CRM Müşteri İlişkileri Yönetim Sistemleri
CRM: Müşteriye Dair Her Şey

Müşteri ilişkileri yönetimi ya da popüler kısaltması ile CRM, son yıllarda, her ölçekten şirketin stratejik planlarında yer alan bir yatırım. Hemen hemen tüm pazarlarda rekabetin arttığı, ürünlerin pazara girme sürelerinin kısaldığı ve marjların düştüğü bir ortamda müşteriye daha etkin ulaşmak, müşterinin isteklerini anlayarak ürün ve hizmetleri bu yönde şekillendirmek büyük önem taşımakdadır.

Birçok kişiye göre CRM bir yazılım veya bir uygulamadır. Fakat CRM kavram olarak bu kadar basite indirgenenemeyecek kadar kapsamlıdır. CRM pazarlama stratejilerinin temel taşını oluşturan bir kavram olarak düşünülmeli ve algılanmalıdır. Müşteri ilişkilerine, üretim aşamasından ve üretim maliyetlerinden başlayan geniş bir platformda bakabilmek, müşteri davranışlarını çok yönlü değerlendirerek, bu davranışlardan karlılığa yönelik çıkarımlar yapabilmektir.

Günümüzde yeni müşteriler edinmek, mevcut müşteriye ulaşmaktan çok daha zordur. Var olan müşterinizin, şirketiniz ürünlerine olan bağlılığını korumak ve arttırmak CRM'in var olma nedenlerinden biridir.

CRM’in üç temel unsurunu oluşturan insan, süreç ve teknoloji yapılanmasında; İnsan yani çalışanlar, müşterinin beklentilerini anlayıp, standart prosedürlerin ötesinde çözümler üretirken; süreç, çalışanların ilettiği müşteri taleplerini hızlı süreç revizyonları ile müşteri odaklı yapılanmaya dönüştürür. Teknoloji ise müşteri bilgilerinin tüm temas noktalarından takip edilmesine ve farklı müşteri isteklerine hızlı çözüm üretilmesine imkân tanıyacak şirket içi otomasyonu sağlar. Aslında büyük bir takim oyunu olan CRM, asla tek bir bolumun ya da departmanın işi olmayıp, organizasyonun tüm birimlerinin katılımını gerektirir.

Her şeyden önce sizin müşterinize nasıl ve ne şekilde ulaşacağınız,hangi müşterinizi hangi kategoride değerlendireceğiniz gibi kavramlar çok önemlidir.Ardından bu kavramlara karşılık gelecek,tüm isteklerinize ve CRM stratejinize cevap verebilecek bir yazılım ihtiyacınız belirlenir.

Amatis Yazılım bu aşamada devreye girerek kurumunuzla senkronize çalışma yürütür ve intiyacınıza özel geliştirilmiş çözümleri tarafınıza sunar.

Örnek CRM ilişkileri şablonu.

 

bottom