Endüstri 4.0 Nedir?

Endüstri 4.0 terim olarak dördüncü sanayi devrimi anlamına gelmektedir. İlk sanayi devrimi su ve buhar gücü ile üretim mekanizmasının üzerine kuruluyken, onu ikinci sanayi devrimi olan elektrik enerjisi kullanımı izledi. Üçüncü sanayi devriminde ise dijital devrim gerçekleşerek elektronik kullanımı arttı. Endüstri 4.0 ile birlikte sanayi üretiminde kökten değişimler olacağı ve verimlilik artışı sayesinde önümüzdeki yıllarda dünya ekonomisine trilyonlarca dolarlık ekonomik katkı sağlanacağı öngörülüyor.

Endüstri 4.0 kısaca akıllı fabrikalar ve birbiri ile haberleşen üretim sistemleri olarak tanımlanabilir.

Endüstri 4.0 katmanlı bir mimariye sahiptir.
• Cihaz katmanı: Akıllı, haberleşebilir, güvenli cihazlar.
• Yerel katman: Yerelde, süreç seviyesinde otomasyon sistemleri.
• Bulut ve uygulama katmanı: Buluta taşınmış veriler üzerinden analiz ve geniş çerçeveli optimizasyon.

Ne Yapabiliriz ?

Sektör bağımsız olarak, Endüstri 4.0 verimlilik artışı, hızlı ürün geliştirme, veri tabanlı hizmetlerle desteklenen katma değerli ürün-hizmetler üretme, enerji-kaynak kullanımı optimizasyonu konularında benzersiz fırsatlar sunabiliriz.

Bu devrimi kaçırmamak ve hızla dönüşen global sanayi içinde çağa ayak uydurmak için, dünyadaki gelişmelerin takip edilmesi ve sanayide dijital dönüşümü sağlayacak projelerin gerçekleştirilmesi konularında yardımcı olabiliriz.

Birlikte çalışmaya başlayalım

İhtiyaçların belirlenmesi, iş akışları, çözüm yöntemi konuları üzerinde birlikte çalışalım.

Farklı hizmetler arıyorsanız bizimle iletişime geçin.

Telefon Edin

+90 (216) 483 33 43

E-Posta Gönderin

info@amatis.com.tr