Coğrafi Bilgi Sistemleri

Coğrafi bilgi sistemi – CBS (Geographical Information System – GIS) : Dünya üzerindeki karmaşık sosyal, ekonomik, çevresel vebenzeri sorunların çözümüne yönelik mekan ve konuma dayalı karar verme süreçlerinde kullanıcılara yardımcı olmak üzere, büyük hacimli coğrafi verilerin; toplanması, depolanması, işlenmesi, yönetimi, mekansal analizi, sorgulaması ve sunulması fonksiyonlarını yerine getiren donanım, yazılım, personel, coğrafi veri ve yöntem bütünüdür.

CBS, genel bir kavram olup; çeşitli kullanım alanlarına ve tematik konulara yönelik olarak geliştirilen CBS uygulamaları vardır.

Neler yapabiliriz?

 • Kent Bilgi Sistemi,
 • Orman Bilgi Sistemi,
 • Karayolları Bilgi Sistemi,
 • Arazi Bilgi Sistemi,
 • Tapu ve Kadastro Bilgi Sistemi
 • Lojistik Bilgi Sistemi,
 • İç Güvenlik Bilgi Sistemi,
 • Araç İzleme Bilgi Sistemi,
 • Trafik Bilgi Sistemi,
 • Kampüs Bilgi Sistemi,
 • Deprem Bilgi Sistemi,
 • Harita Bilgi Sistemi,

Birlikte çalışmaya başlayalım

İhtiyaçların belirlenmesi, iş akışları, çözüm yöntemi konuları üzerinde birlikte çalışalım.

Farklı hizmetler arıyorsanız bizimle iletişime geçin.

Telefon Edin

+90 (216) 483 33 43

E-Posta Gönderin

info@amatis.com.tr